Uchwała nr 11/2017Senatuz dnia 26 kwietnia 2017w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia III stopnia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 89 ust. 1 Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przyjętego Uchwałą nr 29/2015 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2015 roku z późniejszymi zmianami oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku uchwalonego Uchwałą nr 119/2012 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 21 marca 2012 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 159/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Uchwałą nr 191/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku i Uchwałą nr 10/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 11/2017
Senatu
z dnia 26 kwietnia 2017


w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia III stopnia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2017/2018

Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 89 ust. 1 Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przyjętego Uchwałą nr 29/2015 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2015 roku z późniejszymi zmianami oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku uchwalonego Uchwałą nr 119/2012 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 21 marca 2012 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 159/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Uchwałą nr 191/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku i Uchwałą nr 10/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 rokuUchwała nr 11/2017 (593kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2017 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia III stopnia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2017/2018. (416kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Rektor ASP w Gdańsku dr hab. Krzysztof Polkowski
Opublikował: Marzena Świniarska (8 maja 2017, 11:02:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109