Uchwała nr 41/2017Senatuz dnia 22 listopada 2017w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów Na podstawie art. 226 ust. 1 w zw. z art. 213 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w zw. z § 92 ust. 3 pkt 2 i ust. 6 Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, przyjętego uchwałą nr 29/2015 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2015 r. z późniejszymi zmianami

Uchwała nr 41/2017
Senatu
z dnia 22 listopada 2017


w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów

Na podstawie art. 226 ust. 1 w zw. z art. 213 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w zw. z § 92 ust. 3 pkt 2 i ust. 6 Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, przyjętego uchwałą nr 29/2015 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2015 r. z późniejszymi zmianamiUchwała Senatu nr 41/2017 - pobierz (651kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Rektor ASP w Gdańsku dr hab. Krzysztof Polkowski
Opublikował: Marzena Świniarska (27 listopada 2017, 09:39:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 384697