Uchwała nr 30/2019Senatuz dnia 26 września 2019w sprawie zamiany Regulaminu Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku stanowiącego załącznik do uchwały nr 14/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2019 r. Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z póź. zm.) oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przyjętego uchwałą nr 29/2015 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2015 roku z późniejszymi zmianami, Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Uchwała nr 30/2019
Senatu
z dnia 26 września 2019


w sprawie zamiany Regulaminu Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku stanowiącego załącznik do uchwały nr 14/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z póź. zm.) oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przyjętego uchwałą nr 29/2015 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2015 roku z późniejszymi zmianami, Senat Akademii Sztuk Pięknych w GdańskuUchwała Senatu nr 30/2019 - pobierz (539kB) pdf pobierz wersję edytowalną (559kB) pdf

Załącznik nr 1, Regulamin Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (tekst jednolity) - pobierz (1123kB) pdf   pobierz (182kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Rektor ASP w Gdańsku dr hab. Krzysztof Polkowski
Opublikował: Marzena Świniarska (27 września 2019, 14:00:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144