Strona główna  >  Zarządzenia  >  Rektora  >  2013

Zarządzenia Rektora z 2013 roku


Zarządzenia o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze zarządzenia Rektora »Zarządzenie nr 179/2013 Rektora z dnia 3 grudnia 2013


w sprawie powołania Zespołu do Stanów Kryzysowych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku >> OBOWIĄZUJACE

Zarządzenie nr 178/2013 Rektora z dnia 14 listopada 2013


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 167/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w ASP w Gdańsku w roku akademickim 2014/2015 >OBOWIĄZUJĄCE

Zarządzenie nr 177/2013 Rektora z dnia 7 listopada 2013


w sprawie obowiązującego wykazu dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych >OBOWIĄZUJĄCE

Zarządzenie nr 176/2013 Rektora z dnia 4 listopada 2013


w sprawie możliwości korzystania przez studentów i doktorantów studiów stacjonarnych z pracowni poza godzinami zajęć dydaktycznych >OBOWIĄZUJĄCE

Zarządzenie nr 175/A/2013 Rektora z dnia 25 października 2013


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w ASP w Gdańsku >> OBOWIĄZUJĄCE

Zarządzenie nr 175/2013 Rektora z dnia 23 października 2013


w sprawie powołania Komisji ds. projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz innych środków europejskich i międzynarodowych >OBOWIĄZUJĄCE

Zarządzenie nr 174/A/2013 Rektora z dnia 7 października 2013


w sprawie zmiany w składzie Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kadencję 2012-2016 na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.)

Zarządzenie nr 174/2013 Rektora z dnia 30 września 2013


w sprawie gospodarowania składnikami majątku >> NIEOBOWIĄZUJĄCE

Zarządzenie nr 173/2013 Rektora z dnia 30 września 2013


w sprawie zmiany Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 69/2011 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 20.09.2011 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wnoszonych przez cudzoziemców >> NIEOBOWIĄZUJĄCE

Zarządzenie nr 172/2013 Rektora z dnia 30 września 2013


w sprawie określenia rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków z tytułu wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich, wydatków z tytułu prowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie umów zlecenia oraz wydatków (w tym wynagrodzenia za przygotowanie i wykonanie utworu w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na podstawie umów o dzieło w roku akademickim 2013/2014 >OBOWIĄZUJĄCE

Zarządzenie nr 171/2013 Rektora z dnia 30 września 2013


w sprawie określenia stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz stawek za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów zlecenia przez osoby niebędące pracownikami uczelni w roku akademickim 2013/2014 >> NIEOBOWIĄZUJĄCE

Zarządzenie nr 170/2013 Rektora z dnia 30 września 2013


w sprawie określenia wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 oraz określenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku >> NIEOBOWIĄZUJĄCE

Zarządzenie nr 169/2013 Rektora z dnia 25 września 2013


w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku stanowiącego Załącznik nr 1 do Zrządzenia nr 100/2012 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 01.06.2012 r. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego tego regulaminu > NIEOBOWIĄZUJĄCE

Zarządzenie nr 168/2013 Rektora z dnia 25 września 2013


w sprawie opłat za zakwaterowanie w Domu Studenta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2013/2014 >> NIEOBOWIĄZUJACE

Zarządzenie nr 167/2013 Rektora z dnia 3 września 2013


w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kwestora ASP w Gdańsku oraz określenia zasad jej funkcjonowania. >> NIEOBOWIĄZUJĄCE

Zarządzenie nr 166/2013 Rektora z dnia 3 września 2013


w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów (uczestników studiów III stopnia) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku stanowiącego Załącznik nr 1 do Zrządzenia nr 80/2011 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 12.12.2011 r. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego tego regulaminu >OBOWIĄZUJĄCE

Zarządzenie nr 165/2013 Rektora z dnia 2 września 2013


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych >> NIEOBOWIĄZUJĄCE

Zarządzenie nr 164/2013 Rektora z dnia 2 września 2013


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i dzieł sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku >> NIEOBOWIĄZUJACE

Zarządzenie nr 163/A/2013 Rektora z dnia 30 sierpnia 2013


w sprawie wprowadzenia Modułów zadaniowych realizowanych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w sytuacjach wprowadzenia na obszarze kraju lub województwa pomorskiego stopni alarmowych

Zarządzenie nr 163/2013 Rektora z dnia 30 sierpnia 2013


w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku >OBOWIĄZUJĄCE
Zarządzenia o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze zarządzenia Rektora »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij