Regulaminy

Regulaminy

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązujący od 22.12.2017 r.

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku - [...]

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązujący od 1.10.2018 r.

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Gdańsku - [...]

Regulamin Studiów Podyplomowych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązujący od 1.10.17 r.

Regulamin Studiów Podyplomowych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku - [...]

metryczka