Komunikaty Rektora

Komunikaty Rektora

Komunikat Rektora nr 11/2020

w sprawie możliwości przyjęcia obywateli Białorusi na studia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych w drodze decyzji administracyjnej Rektora (art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo [...]

Komunikat nr 10/2020

w sprawie terminów składania przez studentów i doktorantów wniosków o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2020/2021 - [...]

Komunikat Rektora nr 9/2020

w sprawie ustalenia terminu otwarcia i zamknięcie systemu w roku akademickim 2020/2021 - [...]

Komunikat Rektora nr 8/2020

w sprawie organizacji kształcenia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 - [...]

Komunikat Rektora nr 7/2020

w sprawie organizacji kształcenia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 - [...]

Komunikat Rektora nr 6/2020

w sprawie terminów składania części teoretycznej pracy dyplomowej do kontroli antyplagiatowej zaliczeń przez osoby kończące studia w roku akademickim 2019/2020 - [...]

Komunikat Rektora nr 5/2020

w sprawie przechowywania prac nadesłanych przez kandydatów na studia w ramach rekrutacji w trybie zdalnym na rok akademicki 2020/2021 - [...]

Komunikat Rektora nr 4/2020

w sprawie wypłaty dodatkowej raty stypendium w roku akademickim 2019/2020 - [...]

Komunikat Rektora nr 3/2020

w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Uczelni - [...]

Komunikat Rektora nr 2/2020

w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa - [...]

Komunikat Rektora nr 1/2020

w sprawie zagrożenia koronawirusem - [...]

Komunikat nr 8/2019

w sprawie terminu składania przez kandydatów wniosków o potwierdzenie efektów uczenia się na rok akademicki 2020/2021 - [...]

Komunikat Rektora nr 7/2019

Komunikat w sprawie oświadczenia upoważniającego Uczelnię do wykazania osiągnięć pracownika/doktoranta w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej - [...]

Komunikat Rektora nr 6/2019

Komunikat w sprawie stosowania Instrukcji korzystania z poczty elektronicznej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w zakresie wysyłania kopii ukrytej - Załącznik nr 1, Instrukcja korzystania z poczty elektronicznej Akademii Sztuk Pięknych w [...]

Komunikat Rektora nr 5/2019

Komunikat w sprawie stosowania nazewnictwa stanowisk w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku - [...]

Komunikat Rektora nr 4/2019

Komunikat  w sprawie terminów składania przez studentów i doktorantów wniosków o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020 - [...]

Komunikat Rektora nr 3/2019

Komunikat w sprawie udostępniania pracowni  studentom w  okresie  wakacyjnym w roku akademickim 2018/2019 - [...]

Komunikat nr 2/2019

W związku z uroczystościami pogrzebowymi tragicznie zmarłego Prezydenta Pawła Adamowicza  Rektor ogłosił  godziny rektorskie w piątek 18.01.2019 r. od godz. 16:00 oraz dzień rektorski  w sobotę 19.01.2019 r. dla wszystkich [...]

Komunikat nr 1/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Pawła Adamowicza i ogłoszeniu żałoby na terenie województwa pomorskiego, która trwać będzie do dnia pogrzebu śp. Pawła Adamowicza, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku odwołuje wszystkie [...]

Komunikat nr 4/2018

Komunikat w sprawie składania oświadczeń o reprezentowanej dziedzinie naukilub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej - [...]

Komunikat nr 3/2018

Komunikat w sprawie zmiany terminów składania przez studentów i doktorantów wniosków o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 określonych w komunikacie nr 2/2018 z dnia 13.09.2018 - [...]

Komunikat nr 1/2018

Komunikat Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie udostępniania pracowni  studentom w okresie wakacyjnym w roku akademickim 2017/2018 - [...]

Komunikat 3/2017 (19.10.2017)

Komunikat Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 3/2017 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie pisowni stanowiska profesora nadzwyczajnego ASP w Gdańsku w oficjalnej korespondencji Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  [...]

Projekt Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyzszym

OSR projekty ustaw - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - [...]

Komunikat nr 2/2017 (14.06.2017)

Komunikat Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 2/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udostępniania pracowni  studentom w  okresie  wakacyjnym w roku akademickim 2016/2017 - [...]

Komunikat nr 17 (09.07.2013)

Komunikat dotyczy podwyżek wynagrodzeń pracowników ASP w Gdańsku. [...]

metryczka