PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO


PRIORYTET: XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe
DZIAŁANIE: 11.3. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Czas realizacji projektu: 01.2010 – 12.2012 r.
Okres kwalifikowania wydatków 01.2007 – 06.2013
W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu dnia 13 października 2014 roku, pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Panią prof. Małgorzatą Omilanowską i Rektor ASP w Gdańsku - Panią prof. Ludmiłą Ostrogórską:

całkowita wartość projektu: 25 073 456,10 PLN,
wartość wydatków kwalifikowalnych: 24 541 812,94 PLN w tym:
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 16 501 906,05 PLN
oraz z budżetu państwa: 8 039 906,89 PLN


Usprawnienie działalności dydaktycznej, naukowej oraz wystawienniczej poprzez poprawę infrastruktury i modernizację Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Uzasadnienia realizacji:wzrost atrakcyjności oferty kulturowej oraz dydaktycznej poprzez przeprowadzone prace modernizacyjneprowadzenie profesjonalnych wystaw i konferencji w auli, audytoriumzwiększenie ilości miejsc dla studentów i pracowników, w wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna infrastruktura edukacyjna przystosowana dla osób niepełnosprawnych Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. www.pois.gov.pl 

Więcej informacji o projekcie na stronie archiwalnej: http://strona2016.asp.gda.pl/strona/kategoria/19/1_zwiekszenie_dostepu_do_edukacji_artyst..


Dla rozwoju infrastruktury i środowiska.

metryczka


Wytworzył: Marta Chełmińska (3 lutego 2016)
Opublikował: Marzena Świniarska (3 lutego 2016, 08:44:28)
Podmiot udostępniający: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ostatnia zmiana: Marzena Świniarska (14 czerwca 2017, 12:02:59)
Zmieniono: _

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1863