Biblioteka ASP w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

Pełna nazwa projektu:
 
Pomorska Biblioteka Cyfrowa
(lokalizacja:Serwerownia CI TASK; ośr.digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne-obwoźny skaner).
 
 
 
Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 
Priorytet 2              Społeczeństwo wiedzy
Działanie 2.2          Infrastruktura oraz usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego
Podziałanie 2.2.2    Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego
 
Wartość projektu: 9 254 443,85 PLN
Dofinansowanie: 6 393 534,76 PLN
 
 
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 29 czerwca 2009 roku
 
Główny cel projektu: zachowanie zabytków piśmienniczych i niepiśmienniczych bibliotek i instytucji kulturalnych regionu Pomorza poprzez ich zdigitalizowanie oraz powszechne udostępnienie w Internecie – bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych.
 
 
Partnerzy Projektu
Politechnika Gdańska – partner wiodący
Uniwersytet Gdański Biblioteka Gdańska PAN
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Akademia Morska w Gdyni
Akademia Muzyczna w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Województwo Pomorskie:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
Starostwo powiatowe w Kartuzach
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli-Biblioteka Pedagogiczna Kartuzy
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Morski Instytut Rybacki w Gdyni
 
 
 
 
Partnerzy współtworzący PBC poza projektem dofinansowanym ze środków UE
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.
 
 
 
http://pbc.gda.pl/dlibra

metryczka


Wytworzył: Marta Chełmińska (3 lutego 2016)
Opublikował: Marzena Świniarska (3 lutego 2016, 08:59:08)
Podmiot udostępniający: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1742