Projekt: „Doposażenie pracowni wklęsłodruku na Wydziale Grafiki”


realizowany w ramach programu: 
„Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2015 (60 000,00 PLN).
 
Planowany koszt zadania – 85 000,00 PLN


Informujemy, że dzięki środkom uzyskanym z grantu otrzymanego od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”  został zrealizowany projekt „Doposażenie pracowni wklęsłodruku na Wydziale Grafiki” związany z zakupem wielkoformatowej prasy graficznej o napędzie elektrycznym wyposażonej w hydrauliczny system ustawiania docisku.
 
Zakup nowej wielkoformatowej prasy o napędzie elektrycznym znacząco wpłynie na usprawnienie pracy oraz dalszy rozwój Pracowni Wklęsłodruku. Umożliwi wykonywanie odbitek z matryc metalowych o dużym formacie i podniesie jakość wykonywanych przez studentów prac dając im tym samym lepsze możliwości rozwoju oraz startu kariery artystycznej.
 

metryczka


Wytworzył: Marta Chełmińska (3 lutego 2016)
Opublikował: Marzena Świniarska (3 lutego 2016, 12:07:53)
Podmiot udostępniający: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1503