Postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne

Daniel Rycharski, 2020

Harmonogram postępowania habilitacyjnego - [...]

Zuzanna Janin Baranowska-Bałka, 2020

Harmonogram postępowania habilitacyjnego - [...]

Małgorzata Wiśniewska, 2020

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego - Recenzja (1) - prof. dr hab. Wiesław Krzysztof NapierałaRecenzja (2) - prof. dr hab. Małgorzata DajewskaRecenzja (3) - dr hab. Karolina Anna KomasaRecenzja (4) - dr hab. Krystyna OrzechUchwała [...]

Konrad Kozieł, 2020

Harmonogram postępowania habilitacyjnego - [...]

Katarzyna Szeszycka, 2020

Harmonogram postępowania habilitacyjnego - [...]

Monika Zawadzka, 2020

Harmonogram postępowania habilitacyjnego - [...]

Katarzyna Stanny, 2020

Harmonogram postępowania habilitacyjnego - [...]

Tomasz Gałązka, 2019 - Wydział Architektury i Wzornictwa

Uchwała nr 2 Rady Naukowej ds. stopni w dziedzinie sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Tomaszowi Gałązce w dziedzinie sztuki plastyczne w [...]

Beata Dobryjanowicz, 2019 - Wydział Architektury i Wzornictwa

Harmonogram postępowania habilitacyjnego - [...]

Marek Wrzesiński, 2019 - Wydział Malarstwa

Uchwała Rady Naukowej ds. stopni w dziedzinie sztuki nr 7/2019  z dnia 12 grudnia 2019 r.  w sprawie nadania dr. Markowi Wrzesińskiemu  stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki plastyczne i [...]

Rafał Rychter, 2019 - Wydział Rzeźby i Intermediów

Uchwała Rady Naukowej ds. stopni w dziedzinie sztuki nr 9/2019  z dnia 12 grudnia 2019 r.  w sprawie nadania dr. Rafałowi Rychter stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki plastyczne i [...]

Dariusz Sitek, 2019 - Wydział Rzeźby i Intermediów

Uchwała Rady Naukowej ds. stopni w dziedzinie sztuki nr 8/2019  z dnia 12 grudnia 2019 r.  w sprawie nadania dr. Dariuszowi Sitek stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja [...]

Marta Flisykowska, 2019 - Wydział Architektury i Wzornictwa

Uchwała Rady Naukowej ds. stopni w dziedzinie sztuki nr 6/2019  z dnia 12 grudnia 2019 r.  w sprawie nadania dr Marcie Flisykowskiej  stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki plastyczne i [...]

Maciej Dojlitko, 2019 - Wydział Architektury i Wzornictwa

Uchwała Rady Naukowej ds. stopni w dziedzinie sztuki nr 3/2019  z dnia 06 listopada 2019 r.  w sprawie nadania dr. Maciejowi Dojlitko stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja [...]

Jacek Krzysztof Żurek, 2019 - Wydział Architektury i Wzornictwa

Uchwała Rady Naukowej ds. stopni w dziedzinie sztuki nr 4/2019  z dnia 06 listopada 2019 r.  w sprawie nadania dr. Jackowi Krzysztofowi Żurek stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki plastyczne [...]

Adriana Majdzińska, 2019 - Wydział Rzeźby i Intermediów

Uchwała Rady Wydziału Rzeźby i Intermediów  nr 27/2019  z dnia 30 września 2019 r.  w sprawie nadania dr Adrianie Majdzińskiej stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki plastyczne i [...]

Robert Kuśmirowski, 2019 - Wydział Rzeźby i Intermediów

Harmonogram postępowania habilitacyjnego - Uchwała Rady Wydziału Rzeźby i Intermediów  nr 18/2019  z dnia 02 lipca 2019 r.  w sprawie nadania dr. Robertowi Kuśmirowskiemu stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie [...]

Anna Wejkowska - Lipska, 2019 - Wydział Architektury i Wzornictwa

Harmonogram postępowania habilitacyjnego - [...]

Jakub Pieleszek, 2019 - Wydział Malarstwa

Harmonogram postępowania habilitacyjnego- [...]

Aleksandra Jadczuk, 2018 - Wydział Malarstwa

Harmonogram postępowania habilitacyjnego – [...]

Katarzyna Łukasik, 2019 - Wydział Grafiki

Harmonogram postępowania habilitacyjnego - Uchwała Rady Wydziału Grafiki  nr 6/2019  z dnia 20 lutego 2019 w sprawie nadania dr Katarzynie Łukasik stopnia doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie [...]

Katarzyna Krakowiak, 2019 - Wydział Rzeźby i Intermediów

Harmonogram postępowania habilitacyjnego - [...]

metryczka