Główny Specjalista ds. Współpracy i Umiędzynarodowienia,
Koordynator Programu Erasmus+,
Koordynator Biura Współpracy i Umiędzynarodowienia
mgr Aleksandra Paciorkiewicz 
e-mail: aleksandra.paciorkiewicz@asp.gda.pl
tel.: 301 21 40

Specjalista ds. współpracy i umiędzynarodowienia
mgr Hanna Świętnicka
e-mail: hanna.swietnicka@asp.gda.pl
pokój 111
tel.: 58 301 21 40

Specjalista ds. Współpracy i Umiędzynarodowienia
mgr Karolina Kalinowska
e-mail: karolina.kalinowska@asp.gda.pl
pokój 111
tel.: 58 301 21 40

Specjalista ds. współpracy i umiędzynarodowienia
mgr Paulina Tomczyk
e-mail: paulina.tomczyk@asp.gda.pl
pokój 111
tel.: 58 301 21 40