Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku posługuje się tym samym rodzajem zabezpieczonego blankietu, który w procesie personalizacji staje się: dyplomem ukończenia studiów I stopnia,  dyplomem ukończenia studiów II stopnia, dyplomem ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub odpisem dyplomu (w tym odpisem dyplomu w języku: polskim, angielskim), odpisem dyplomu przeznaczonym do akt, duplikatem dyplomu.

 

Opis dokumentu publicznego (dyplomu ukończenia studiów)

Dyplom ukończenia studiów, odpisy dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt sporządzane są w formacie A4 (210x297 mm), zadrukowane jednostronnie na papierze zabezpieczonym o gramaturze 120g/m2.


Sposób personalizacji dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: nadruk przy użyciu drukarki atramentowej. 


a) data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 26.05.2021 r.
b) data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 01.06.2021 r.
c) okres ważności dokumentu publicznego:  bezterminowo
d) data zakończenia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: - 

 

1. Pliki graficzne zawierające widok wzorca dokumentu publicznego

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów I stopnia wersja polska – Wzorzec dyplomu ukończenia studiów I stopnia wersja polska

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów I stopnia wersja angielska – Wzorzec dyplomu ukończenia studiów I stopnia wersja angielska

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów II stopnia wersja polska – Wzorzec dyplomu ukończenia studiów II stopnia wersja polska

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów II stopnia wersja angielska – Wzorzec dyplomu ukończenia studiów II stopnia wersja angielska

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich wersja polska – Wzorzec dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich wersja polska

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich wersja angielska – Wzorzec dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich wersja angielska

 

2. Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczony do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego

Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem – pobierz
- wzór papieru - pobierz


- znak  widzialny w świetle UV - pobierz