Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku posługuje się tym samym rodzajem zabezpieczonego blankietu, który w procesie personalizacji staje się: dyplomem ukończenia studiów I stopnia,  dyplomem ukończenia studiów II stopnia, dyplomem ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub odpisem dyplomu (w tym odpisem dyplomu w języku: polskim, angielskim), odpisem dyplomu przeznaczonym do akt, duplikatem dyplomu.

 

Opis dokumentu publicznego (dyplomu ukończenia studiów)

Dyplom ukończenia studiów, odpisy dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt sporządzane są w formacie A4 (210x297 mm), zadrukowane jednostronnie na papierze zabezpieczonym o gramaturze 120g/m2.


Sposób personalizacji dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: nadruk przy użyciu drukarki atramentowej. 


a) data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 26.05.2021 r.
b) data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 01.06.2021 r.
c) okres ważności dokumentu publicznego:  bezterminowo
d) data zakończenia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: - 

 

1. Pliki graficzne zawierające widok wzorca dokumentu publicznego

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów I stopnia wersja polska

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów I stopnia wersja angielska

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów II stopnia wersja polska

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów II stopnia wersja angielska

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich wersja polska

Wzorzec dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich wersja angielska

 

2. Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczony do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego

Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem – pobierz
- wzór papieru - pobierz
- znak  widzialny w świetle UV - pobierz