Skład Senatu ASP w Gdańsku

Kadencja 2020-2024
Rektor prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski
prof. Krzysztof Gliszczyński
prof. Grzegorz Klaman
prof. Beata Szymańska
prof. Jarosław Szymański
prof. Jan Szczypka
prof. Maciej Świtała
prof. Sławomir Witkowski
prof. ASP dr hab. Maciej Dojlitko
prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska
prof. ASP dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz
prof. ASP dr hab. Leszek Krutulski
prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska
prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński
prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik
prof. ASP dr hab. Adriana Majdzińska
prof. ASP dr hab. Piotr Mikołajczak
prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska-Lipska
prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński
prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka
dr inż. arch. Marek Barański
dr Mariusz Burdek
dr Daniel Cybulski
dr Jakub Gołębiewski
dr Filip Ignatowicz
dr Martyna Jastrzębska
dr Karol Lewalski
dr Jacek Ryń
dr Rafał Setlak
dr Dominik Włodarek
dr Mariusz Wrona
mgr Marianna Grabska
Oliwia Bury
Jakub Kowalski
Agata Okrój
Julia Opalińska
Klaudia Lubszczyk
Kinga Murawska