Ochrona danych osobowych

Informacje na tej stronie dotyczą przetwarzania danych osobowych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz tego, jakie dane osobowe są zapisywane podczas korzystania z naszych stron internetowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, przy ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01. 
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@asp.gda.pl, tel. 58 301 28 01 w. 18.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej wynikającej art. 6 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tzn.:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, w szczególności określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, jak również na podstawie wydanych aktów wykonawczych;
  • przetwarzanie w określonych wypadkach jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pana stroną;
  • w określonych przypadkach podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.


Przetwarzanie ww. danych jest także niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych przepisów m.in. z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, w celu wykonywania zadań ustawowych jako płatnika odnoszących się do zatrudnienia w charakterze pracowników, zleceniobiorców i wykonawców, jak również w zakresie wypłat stypendiów i innych świadczeń - związanych z obliczeniem i poborem podatków lub innych należności publicznoprawnych.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy, w szczególności właściwy urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, czy państwowa inspekcja pracy, a także podmioty z którymi zostaną zawarte umowy powierzenia danych.
 2. Podanie danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody jest dobrowolne, natomiast w pozostałych przypadkach jest konieczne - wynika to z powyższych publicznoprawnych obowiązków Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku lub jest skutkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować w szczególności niemożnością realizacji rekrutacji, obowiązku prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich zgodnie z przysługującymi Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku uprawnieniami. Odmowa podania danych w przypadku zawarcia umowy skutkować będzie koniecznością jej wcześniejszego zakończenia.  
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

Obowiązki informacyjne - rekrutacja pracownika

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01, jako pracodawca.
Inspektor Ochrony Danych
W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem: iod@asp.gda.pl lub telefonicznie 58 301 28 01 wew. 18.
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4 (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1Przepisy prawa pracy: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 730 z późn. zm.)
2Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
3Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO
Odbiorcy danych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
na podstawie zawartej umowy powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do trzech miesięcy od rozstrzygnięcia naboru.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacje o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Informacje pobierane na stronach internetowych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ciasteczka zapisywane na Twoim dysku podczas przeglądania stron internetowych w witrynie ASP w Gdańsku

Strony w domenie asp.gda.pl mogą korzystać z ciasteczek, na przykład tworzonych na potrzeby statystyk korzystania ze stron. Oglądając strony ASP wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek.  Jeżeli takiej zgody nie wyrażasz, powinieneś w odpowiedni sposób zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Ciasteczka to informacje tekstowe, które w czasie odwiedzania strony internetowej są zapisywane i przechowywane na Twoim dysku. Używamy ich do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron Ciasteczka są również niezbędne dla niektórych funkcjonalności w naszych witrynach, na przykład zapamiętania Twoich ustawień dotyczących korzystania z naszej witryny.  

Większość przeglądarek domyślnie przyjmuje ciasteczka tworzone przez strony internetowe. Możesz to zmienić, odpowiednio konfigurując ustawienia swojej przeglądarki. Możesz również obejrzeć listę zapisanych ciasteczek i usunąć wszystkie/wybrane pozycje. Sposób postępowania zależy od przeglądarki, której używasz, dlatego aby zmienić ustawienia, obejrzeć lub usunąć zapisane ciasteczka skorzystaj ze stron pomocy dla swojej przeglądarki i tam przeczytaj, jak wykonać te czynności.

Dane o połączeniu zapisywane podczas przeglądania stron internetowych w witrynie ASP.
Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych automatycznie zapisujemy w logach serwera dane takie jak: Twój adres IP,  czas, adres IP, informacje o używanej przez Ciebie przeglądarce, typie systemu operacyjnego, itp. Dane te są zapisywane na naszych własnych serwerach, są pomocne w administrowaniu serwerem i są chronione zgodnie z zasadami opisanymi w części "Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych". Te same dane mogą być udostępniane firmom trzecim, na przykład firmie Google,  w celu tworzenia anonimowych statystyk dostępu do strony. Firmy te stosują się do najważniejszych postanowień regulujących kwestie ochrony danych osobowych na szczeblu międzynarodowym,  europejskim i lokalnym,  w szczególności do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Wytworzył: Paweł Domański (21 czerwca 2018)
Opublikował: Marzena Świniarska (18 lipca 2018, 08:17:27)
Podmiot udostępniający: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ostatnia zmiana: Marzena Świniarska (2 lipca 2019, 12:56:26)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 940

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij