W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Zgłaszanie naruszń

XML

Treść


Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych (art.4 ust. 12 - RODO). 

Naruszenie ochrony danych osobowych należy zgłaszać na adres: iod@asp.gda.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: 
 1. Imię i nazwisko. 
 2. Data stwierdzenia naruszenia. 
 3. Nazwa jednostki organizacyjnej. 
 4. E-mail. 
 5. Opis naruszenia. 
 6. Miejsce wystąpienia naruszenia. 
 7. Przyczyny wystąpienia naruszenia. 
 8. Skutki naruszenia. 
 9. Podjęte działania w związku z wystąpieniem naruszenia. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01. 
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@asp.gda.pl, tel. 58 301 28 01 w. 18. 
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia i udokumentowania okoliczności związanych z wystąpieniem w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku naruszenia ochrony danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a następnie w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ustalenia i udokumentowania okoliczności związanych z wystąpieniem w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku naruszenia ochrony danych osobowych, a następnie zgodnie z obowiązującą w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów. 
 5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 
  1. prawo dostępu podanych danych osobowych; 
  2. prawo do sprostowania podanych danych osobowych; 
  3. prawo do usunięcia podanych danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych. 
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu umożliwienia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wywiązania się z obowiązku zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zawiadamianiu osób, których dane dotyczą o zaistniałym naruszeniu) zgodnie z art. 33 i 34 RODO.